Amaç: Kök Hücre ve Nakil Hemşireliği çalışma grubu amaçları; 

Onkoloji Hemşireliği Derneği bünyesinde;

 • Kök hücre nakli ile ilgili kanser haftası kapsamında görsel materyal oluşturmak
 • Geriatri Hematoloji Kongresinde kök hücre ve nakile yönelik oturum düzenlemek
 • Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde kök hücre ve nakile yönelik oturum düzenlemek
 • Dış paydaşlarla işbirliğini arttırmak
 • Kök hücre hemşireliği güçlendirmeye yönelik kurs yapmak
 • Hasta ve hasta yakınını bilgilendirici toplantılar düzenlenmek
 • Kök hücre hemşireliği güçlendirmek
 • Hasta ve yakınlarının kaliteli bakım almasını  sağlanmak
2019-2021 2022-2023
Koordinatör Ferhan Çetin Şeref Ferhan Çetin Şeref
Başkan Yasemin Karacan Yasemin Karacan
Başkan Yardımcısı Berna Kurt
Sekreter Berna KurtDilek Urtekin
Sekreter Yardımcısı Ceren Zengin

Faaliyetlerimiz ve Projelerimiz:

2019-2021 ýılı

 1. Kök hücre bağışında farkındalık sağlamak için hekim, hemşire, akademisyen, hasta ve hasta yakınından oluşan grup ile video çekimi yapıldı. Çekilen video Onkoloji Hemşireliği Derneğine ait sosyal ağlarda, kongrelerde yayınlanmıştır.
 2. Kan bağışı ve gönüllü donör olmak konusunda toplumsal farkındalığı artırılmasına yönelik Antalya ili Kızılay şubesi iş birliği ile 23.Ulusal Kanser kongresinde stand kuruldu. Kongre katılımcılarının kan bağışı yapmaları yönünde çalışmalar yapıldı
 3. Kök hücre bağışına farkındalık sağlamak amacıyla çalışma grubu olarak slogan belirlendi. Belirlenen slogana içeren afiş oluşturularak Onkoloji Hemşireliği Derneğine ait sosyal ağlarda yayınlanmıştır.
 4. Belirlenen slogan başlığı altında 13.05.2019 tarihinde Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Bursa İli Kızılay Şubesi iş birliği ile ‘Bana Umut Ver’ sosyal sorumluluk toplantısı düzenlenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. Görevli olan eğitimcinin yakının vefat etmesi nedeniyle ileri bir tarihte yapılmak üzerine ertelendi.
 5. Kök Hücre Nakil Hemşireliği Kursu için dış paydaşlarla (Türkkök, Sağlık Bakanlığı, Türk Hematoloji Derneği, Aferez Derneği) iletişime geçilmiştir. Bu doğrultuda bağış yapan bireylerin bağış yapma nedenleri üzerine bir proje bazlı çalışma ya da anket oluşturulması, ayrıca dönorlerin sosyal onurlandırılması için yapılacakların (sosyal medyada yer verilmesi v.b.) belirlenmesi kararı alınmıştır.
 6. 07 Mart 2020 tarihinde 12.Ulusal Kemik İliği Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresinde İntra Venöz Kataterler Bakımı ve ilişkili komplikasyon oturumuna katkı sağlanmıştır.
 7. Hasta ve hemşirelerin kullanımına yönelik kanıt temelli klavuzların oluşturulmuştur. Klavuzlar en kısa sürede web sayfasında yayınlanacaktır.
 8. Hasta/Hasta Yakını, Hemşire yönelik evde bakım ile ilgili taburculuk eğitimini kapsayan proje hazırlanmasına ve bu doğrultuda play store uygulamasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 9. Onkoloji ve kit hastalarının semptom yüklerini azaltacak kanıt temelli randomize kontrollü çalışmalar yapılması için yüksek bütçeli proje bazlı randomize kontrollü çalışmalar yapılacaktır.
 10. 21 Kasım 2020 tarihinde II. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresinde Hemşirelikte Bilimsel Araştırma Kursu online olarak düzenlenmiştir.

11.26.12.2020 tarihinde Hematolojik Nadir Hastalıklar kongresinde Kök Hücre Hemşireliği Kursu online olarak düzenlenmiştir.