Amaç: Onkoloji Hemşireliği Derneği bünyesinde Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Çalışma Grubu’nun amaçları;
 Jinekolojik kanserler konusunda toplumu bilinçlendirmek,
 Jinekolojik kanserler ve hasta bakımı konusunda hemşireleri bilinçlendirmek,
 Jinekolojik kanser hastaları ve bakım verenlerine sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak,
 Hemşirelerin jinekolojik kanserler ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmesini sağlamak,
 Jinekolojik kanserler ile ilgili araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaların sonuçlarını ilgili alanlara duyurmaktır.

2019-2021 2022-2023
koordinatör Fatma Gündoğdu Canan Pörücü
Başkan Prof.Dr Gülcihan AkkuzuProf Dr Gülten Güvenç
Başkan Yardımcısı Prof.Dr Gülşen Vural (Eş Başkan)
Sekreter Dr.Fatma Uslu ŞahanDr İlknur Yeşilçınar
Sekreter yardımcısı Dr Ruveyde Aydın (Eş Sekreter)Uzm Hem. Nazlı Özbek

Faaliyet ve projelerimiz için t2019-2022 ıklayınız…