Amaç: OHD Temel Onkoloji ve Kemoterapi Hemşireliği Çalışma Grubunun amaçları;

– Onkoloji hemşireliği derneği tüzüğüne uygun şekilde Temel Onkoloji ve Kemoterapi Hemşireliği çalışma grubunun çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

–   Onkoloji hemşireliği derneğinin hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik projeler oluşturmak ve hayata geçirilmesi için gerekli faaliyetler yapmak,

– Faaliyet ve bütçe planı oluşturmak, ilgili koordinatöre ile yönetim kurulunun belirlediği sürelerde yönetim kuruluna sunmak,

– Stratejik amaçlar doğrultusunda verilen görevleri eksiksiz olarak zamanında yerine getirmek,

–      Onkoloji hemşireliği derneğinin gerçekleştirdiği ve paydaşlar ile ortaklaşa gerçekleştirilen ulusal/uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans vb toplantılar düzenlenmektir.

2019-2021 2022-2023
KOORDİNATÖR Ferhan Çetin Şeref
Akile Karasalan
Ayşin Kayış
BAŞKAN Aysin KayışFerdane Alpaslan
BAŞKAN YARDIMCISI Hale SünbülKadriye Sancı
SEKRETER Nilgün KunterNilgun Kunter
SEKRETER YARDIMCISI Meral AndıcKiymet Yılmaz

2022-2023 Faaliyetler

2019-2021 Falıyetler

Antineoplastik İlaçların Güvenli Kullanım Rehberi Güncellemesi Yapıldı

Görev dağılımı:Ulusal Kanser Kongresi kapsamında TİTAN Kursu 17-21 Nisan 2019 düzenlendi.

Geriatrik Hematoloji Kongresi  TİTAN Kursu 27-29 Eylül 2019 gerçekleştirildi.

25-26 Ekim 2019 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, OHD işbirliği ile Onkoloji Hemşireliği kursu gerçekleştirildi.

21 Aralık 2019 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, OHD işbirliği ile Onkoloji Hemşireliği kursu gerçekleştirildi.

18 Mart 2020 tarihinde Lösante, OHD işbirliği ile TİTAN kurs planlanmıştı, pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Mart 2020 tarihinde yapılacak olan 8. Türk Tıbbı Onkoloji Kongresi kapsamında TİTAN kursu planlanmıştı, pandemi nedeniyle 14-18 Kasım 2020 tarihine ertelendi.

21 Mart 2020 Medikal Park Hastanesi, Medikal CenterEvde Bakım Merkezi, OHD işbirliği ile “Onkoloji Hastalarının Evde Bakım Yönetimi Kursu pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.23 Eylül 11 Ekim 2020 Sertifika grubunun planladığı “Onkoloji Hemşireliği Kursu” pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

9. Aralık 2020 tarihinde 2005 – 2013 yılları arasında düzenlenen Kemoterapi Hemşireliği sertifika almış meslektaşlarımız için, bir defaya mahsus onkoloji Hemşireliği Sertifika programına katılarak sertifika yenileme hakkı tanınmıştır.