ULUSAL

Akdeniz Üniversitesi Kanser Eğitim Web Sitesi  /  www.kanseregitim.com

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı / www.kanser.gov.tr

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu / www.turkkanser.org.tr

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / www.kanser.org

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu / www.tpog.org.tr

Türk Hematoloji Derneği / www.thd.org.tr

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği / www.solunum.org.tr

Radyasyon Onkolojisi Derneği / www.trod.org.tr

Geriatrik Hematoloji Derneği / www.geriatrikhematoloji.org

Türk Hemşireler Derneği / www.turkhemsirelerdernegi.org.tr

Türk Aferez Derneği / www.aferez.org

Kemik İliği Nakli Hemşireliği Derneği / www.kithemsireleri.com

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği / www.tphd.org.tr

Meme Sağlığı Derneği / www.memeder.org

Kanser Savaşçıları www.kansersavascilari.org

ULUSLARARASI

Avrupa Onkoloji Hemşireliği Birliği (EONS) www.cancernurse.eu

Avrupa Kan ve İlik Nakli Derneği (EBMT) www.ebmt.org

Uluslararası Kanser Savaş Örgütü www.uicc.org

Amerikan Kanser Birliği www.cancer.org

Amerikan Onkoloji Hemşireliği Derneği www.ons.org

Uluslararası Kanserde Destek Bakım Derneği www.mascc.org

Stabilite ve geçimsizlikler www.stabilis.org