Radyasyon Onkoloji Hemşireliği Çalışma Grubu

Amaç:  

  • Radyasyon Onkoloji Hemşirelerinin Gelişimini Sağlamak Ve Mesleki Saygınlığı Artırmak
  • Radyasyon Onkoloji Hemşirelerine  Sunulan Hizmetleri Geliştirmek
  • Hasta Ve Hasta Yakınına Verilen Hizmetleri Geliştirmek

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan/ yapılması planlanan faaliyetler

  1. Radyasyon Onkoloji Hemşirelerinin Profilini Tespit Etmek-1. Uluslararası, 2. Onkoloji Hemşireliği Kongresinde sözel bildiri olarak sunuldu
  2. Profil doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını belirlemek- Çalışanlar tarafından yan etkilerin yönetimine ilişkin rehber geliştirilmesi önerildi
  3. Radyasyon onkoloji hemşireleri arasında bir iletişim ağı oluşturmak ve radyoterapide çalışanlarla workshop yapmak-Kasım 2020’de online toplantı yapılması planlandı
  4. Radyasyon Onkoloji Hemşireliğine Yönelik Kurs Programı Düzenleyerek Gelişimini Sağlamak
  5. Radyoterapide sık görülen yan etkilere yönelik rehber hazırlanması

Faaliyetlerimiz ve Projelerimiz:

Gündogdu F,   Aras M, Çebi ÇC,  Topkaya Ö,   Saygılı Ü,   Çürük GN,   Gemici KC,  Karakılıç B, Soylu Y, Türkiye’de Radyasyon Onkoloji Hemşirelerinin Mevcut Durum Değerlendirmesi, 1. Uluslararası, 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019

Komisyon Üyeleri:  

2018-2020 dönemi mevcut üyelerimiz:

 İsimKurum
Başkan Meryem Aras Emekli hemşire
Sekreter   Cansu Çorak ÇebiAmerikan Hastanesi 
ÜyelerBurçin OrakHacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi
   Canan Keskin GemiciAnkara Güven Hastanesi
 Gülsüm Nihal Çürükİzmir Ekonomi Üniversitesi
 Özlem TopkayaAnadolu Sağlık Merkezi
 Ülkü SaygılıSelçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 Nilgün KunterHacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi
 Yeter SoyluDr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim veAraştırma Hastanesi

Sosyal Medya Hesaplarımız