Amaç:  

  • Radyasyon Onkoloji Hemşirelerinin Gelişimini Sağlamak Ve Mesleki Saygınlığı Artırmak
  • Radyasyon Onkoloji Hemşirelerine  Sunulan Hizmetleri Geliştirmek
  • Hasta Ve Hasta Yakınına Verilen Hizmetleri Geliştirmek

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan/ yapılması planlanan faaliyetler

  1. Radyasyon Onkoloji Hemşirelerinin Profilini Tespit Etmek-1. Uluslararası, 2. Onkoloji Hemşireliği Kongresinde sözel bildiri olarak sunuldu
  2. Profil doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını belirlemek- Çalışanlar tarafından yan etkilerin yönetimine ilişkin rehber geliştirilmesi önerildi
  3. Radyasyon onkoloji hemşireleri arasında bir iletişim ağı oluşturmak ve radyoterapide çalışanlarla workshop yapmak-Kasım 2020’de online toplantı yapılması planlandı
  4. Radyasyon Onkoloji Hemşireliğine Yönelik Kurs Programı Düzenleyerek Gelişimini Sağlamak
  5. Radyoterapide sık görülen yan etkilere yönelik rehber hazırlanması

2019-2021 2022-2023
Koordinatör Fatma Gündoğdu Canan Keskin Gemici
Başkan Meryem ArasYeter Soylu
Başkan yardımcısı Cansu Çorak ÇebiYeter Yıldırım
Sekreter Burçin OrakGülsüm Nihal Çürük

Fayetlerimiz ve Projelerimiz:

2019-2021 yıli

Gündogdu F,   Aras M, Çebi ÇC,  Topkaya Ö,   Saygılı Ü,   Çürük GN,   Gemici KC,  Karakılıç B, Soylu Y, Türkiye’de Radyasyon Onkoloji Hemşirelerinin Mevcut Durum Değerlendirmesi, 1. Uluslararası, 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019