GERİATRİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

          

Çalışma Grubu Hedefleri

Onkoloji Hemşireliği Derneği bünyesinde;

•             Hemşirelere geriatrik onkoloji konusunda eğitim verme ve bilinçlendirme.

•             Geriatrik onkoloji konusunda araştırmalar yapma ve yapılan araştırmaları destekleme.

•             Onkoloji ile ilgilenen dernek, sosyal kurum, hastane, dispanser vb. kurumlarla (ulusal) ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapma.

•             Dernek üyelerini, geriatrik onkoloji alanında dünyada ve ülkemizde olan gelişmeler hakkında haberdar etme,

•             Onkoloji hemşirelerini geriatrik onkoloji alanında yurt içi ve yurt dışı toplantılarda temsil etme,

•             Geriatrik onkoloji hemşireliği alanında kongre, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri çalışmalar yapma,

•             Geriatrik onkoloji hemşireliğinde yayın yapma konularında deneyim ve birikim gerektiren araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymak, bu konularda aktiviteler yapmaktır.

Çalışma Grubu Üyeleri

  • Koordinatör: Ayşe ÖZKARAMAN
  • Başkan: İmatulah AKYAR
  • Sekreter: Füsun Uzgör
  • Sekreter: Esra Atakul
  • Üyeler: İmatullah Akyar, Füsun Uzgör, Esra Atakul, Azize Atlı Özbaş, Yasemin Karacan, Ferhan Çetin Şeref, Pıanr Tekinsoy Kartın, Ülkü Özdemir, Ayşe Özkaraman, Sevinç Kutlutürkan.

Çalışma Grubu Faaliyetleri

Geriatrik onkoloji çalışma grubu tarafından 2020 Yılı Strateji Planı amaç ve hedefleri kapsamında Geriatrik Hematoloji Hemşireliği Sempozyumu 25-27 Eylül 2020 tarihileri arasında online platformda 250 klinik ve akademik hemşirenin katılımı ile gerçekleşti.

Sosyal Medya Hesaplarımız