GERİATRİK ONKOLOJİK -HEMATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KOMİSYONU

          

Çalışma Grubu Hedefleri

Onkoloji Hemşireliği Derneği bünyesinde;

•             Hemşirelere geriatrik onkoloji konusunda eğitim verme ve bilinçlendirme.

•             Geriatrik onkoloji konusunda araştırmalar yapma ve yapılan araştırmaları destekleme.

•             Onkoloji ile ilgilenen dernek, sosyal kurum, hastane, dispanser vb. kurumlarla (ulusal) ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapma.

•             Dernek üyelerini, geriatrik onkoloji alanında dünyada ve ülkemizde olan gelişmeler hakkında haberdar etme,

•             Onkoloji hemşirelerini geriatrik onkoloji alanında yurt içi ve yurt dışı toplantılarda temsil etme,

•             Geriatrik onkoloji hemşireliği alanında kongre, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri çalışmalar yapma,

•             Geriatrik onkoloji hemşireliğinde yayın yapma konularında deneyim ve birikim gerektiren araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymak, bu konularda aktiviteler yapmaktır.

2019-2021 2022-2023
koordinatör Ayşe OzkaramanCanan Pörücü
BaşkanImatullah AkarSevinç Kutlutürkan
Başkan yardımcısı Elif Sözeri Öztürk
Sekreter Füsun UzgörEsra Tayaz
Sekreter yardımcısıEsra AtakulKamile Kırca

Çalışma Grubu Faaliyetleri

2019-2021 yıĺı

Geriatrik onkoloji çalışma grubu tarafından 2020 Yılı Strateji Planı amaç ve hedefleri kapsamında Geriatrik Hematoloji Hemşireliği Sempozyumu 25-27 Eylül 2020 tarihileri arasında online platformda 250 klinik ve akademik hemşirenin katılımı ile gerçekleşti.