KategoriAnket

Anket

MEME BAKIM HEMŞİRELİĞİ ÇALIŞMA GRUBU ANKET-2

Değerli Meslektaşlarımız,Onkoloji Hemşireliği Derneği Meme Bakım Hemşireliği Grubu olarak meme kanseri olan hastalara bakım veren meslektaşlarımıza mesleki yaşamlarında katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sizlerin mesleki gereksinimlerinizi, beklentilerini, varsa sorun yaşadığınız konuları belirlemeye yönelik bir çalışma yapmaktayız. Araştırmanın temel amacı sizlere nasıl ve hangi konularda katkı sağlayacağımızı ve bu doğrultuda eylem planlarımızı belirlemektir. Bunu...

Devamını oku
Anket

MEME BAKIM HEMŞİRELİĞİ ÇALIŞMA GRUBU -ANKET

Sayın Katılımcı ,Bizler Onkoloji Hemşireliği Derneği kapsamında meme kanseri olan hastaların yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak, daha kaliteli bakım ve izlem şansı elde etmelerini sağlamak için çalışan hemşireleriz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için hastalığınız/tedavi süreciniz/bakımınızla ilgili gereksinimlerinizi, beklentilerini, varsa sorun yaşadığınız konuları belirlemeye yönelik bir çalışma yapmaktayız. Vereceğiniz yanıtlar sizlere nasıl ve hangi konularda...

Devamını oku
Anket

ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN KANSERLİ HASTALARDA KAÇAK AĞRIYA YÖNELİK UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kanserli hastalarda kaçak ağrının kontrolü ve onkoloji hemşirelerinin yaklaşımlarına ilişkin çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, ülkemizde yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada onkoloji hemşirelerinin onkoloji hemşirelerinin kanserli hastalarda kaçak ağrıya yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya katılmak için lütfen tıklayınız Araştırmayı Yürüten KişilerDoç. Dr. Sevinç Kutlutürkan*Öğr. Gör. Dr. Elif Sözeri ÖZTÜRK**Dr. Öğr. Üyesi Kamile...

Devamını oku
Anket

Anket: Onkoloji Hemşirelerinde Çalışan Güvenliğinin İncelenmesi

Dr Öğretim görevlisi Derya Çınar tarafından sitotoksik ilaçların hazırlanması, uygulanması ve radyoterapi uygulanan birimlerde görev yapan onkoloji hemşirelerinde çalışan güvenliğinin incelenmesi amacıyla​ Hemşirelerinde Çalışan Güvenliğinin İncelenmesi” başlıklı​ bir çalışma yürütmektedir. İlgilenen meslektaşlarımıza duyurulur .

Ankete katılmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. 

Devamını oku
Anket

Anket: Onkoloji Hemşirelerinin Apiterapi ile İlgili Bilgi, Tutum ve Danışmanlık Deneyimleri

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇINAR tarafından onkoloji hemşirelerinin apiterapi hakkındaki bilgi, tutumları ve hastalara bu konuda verdikleri danışmanlık verme durumlarının değerlendirilmesi amacıyla​ “Onkoloji Hemşirelerinin Apiterapi İle İlgili Bilgi, Tutum ve Danışmanlık Deneyimleri”​ başlıklı​ bir çalışma yürütmektedir, katılmak isteyen meslektaşlarımıza duyurulur. Ankete katılmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Devamını oku

Sosyal Medya Hesaplarımız