Amaç: OHD Eğitim Materyali Çalışma Grubunun amaçları; 

  1. Onkoloji hemşireliği sertifika programında yer alan müfredatın güncel kaynaklar doğrultusunda güncellenmesi,
  2. Onkoloji Hemşireliği Derneği çatısı altındaki çalışma gruplarının geliştireceği materyallerin   standart olmasının sağlanması,
  3. Hasta, hasta yakını ve hemşirelerin gereksinimlerinin belirlenmesi, belirlenen gereksinimlere yönelik çalışmalar yapılması
  4. TITAN kurs materyalinin güncellenerek Türkiye genelinde yapılacak sunumların standart olmasının
2019-2021 2022-2023
Koordinatör Ayşe OzkaramanFigen Bay
Başkan Öznur Usta Yesilbalkan Öznur Usta Yesilbalkan
Başkan yardımcısı
Sekreter Derya Çınar Derya Çınar
Sekreter yardımcısı Ayşegül Çelik Ayşegül Çelik

Faaliyetlerimiz ve Projelerimiz:

2019-2021

  1. Onkoloji hemşireliği sertifika programında yer alan müfredatın güncel kaynaklar doğrultusunda güncellenmesi,

İlgili hedef kapsamında Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu ile işbirliği yapılarak Onkoloji Hemşireliği Sertifika Program Kitabı içeriğine yönelik konu ve bölüm yazarları listesi oluşturulmuştur. Belirlenen yazarlara Eğitim Materyali Çalışma Grubu Sekretaryası tarafından davet yazıları e-posta ile gönderilmiş ve yazar onayları alınmıştır. Kitap bölümlerinin yazımında standardizasyonun sağlanması için yazım kuralları oluşturulmuştur. Tamamlanan kitap bölümlerinin yazım kuralları, redaksiyon vb. kontrolleri yapılmıştır. Onkoloji Hemşireliği Sertifika Program Kitabının online erişimine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir

2.  “Onkoloji Hemşireliği Derneği çatısı altındaki çalışma gruplarının geliştireceği materyallerin standart olmasının sağlanması,

İlgili hedef kapsamında eğitim materyallerinin hazırlıklarında kullanılacak yazım kuralları oluşturulmuştur. Onkoloji Hemşireliği Sertifika Program Kitabı bölüm yazarlarına yazım kuralları e-posta ile gönderilmiştir. Hasta/hasta yakını ve hemşirelere yönelik hazırlanan yazılı eğitim materyallerinin anlaşılırlığının değerlendirilmesi için materyal değerlendirme formları hazırlanmıştır.

         3.   Hasta, hasta yakını ve hemşirelerin gereksinimlerinin belirlenmesi, belirlenen gereksinimlere yönelik çalışmalar yapılması

İlgili hedef kapsamında; Eğitim Materyali Çalışma Grubu Koordinatörü, Başkanı ve sekreterleri tarafından “Hasta Ve Yakınları/Ailesi Bakım Gereksinimleri Formu” ve “Onkoloji Hemşireleri Eğitim Gereksinimleri Formu” oluşturulmuştur. Oluşturulan anketler çalışma grubu üyeleri ile paylaşılarak hasta ve yakınları ile onkoloji hemşirelerine doldurtulması istenmiştir. Üyelerimiz tarafından doldurulması sağlanan anketler toplanmıştır.

Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi sürecinde onkoloji hastaları ve hasta yakınlarının yararlanabileceği hastalıkla ilgili genel bilgiler ve tedbir önerilerinden oluşan broşür hazırlanmıştır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün (2020), COVID-19 için kişisel koruyucu ekipman kullanımına ilişkin önerileri ve kişisel koruyucu ekipman kullanım algoritması çevirisi yapılarak sağlık personelinin yararlanabileceği dökümanlar hazırlanmıştır.

4.“TITAN kurs materyalinin güncellenerek Türkiye genelinde yapılacak sunumların standart olmasının sağlanması

İlgili hedef kapsamında TITAN eğitim materyallerinin İngilizce çevirilerinin yapılması için Eğitim Materyali Çalışma Komisyonu üyelerinden isim listesi belirlenmiştir. Çeviri yapacak üyelerden onayları alınarak, e-posta yoluyla kendilerine konular gönderilmiştir. 30 Haziran 2019 tarihinde TITAN eğitim materyalleri çevirileri tamamlanmış, ilgili kişilerden toplanmıştır. 27-29 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda gerçekleştirilen “8.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi”nde düzenlenen TITAN Kursunda çevirisi yapılan TITAN eğitim materyallerinin kullanımı sağlanmıştır