ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

WEB SİTE AYDINLATMA METNİ

 1. Kişisel Veri Talep Etme Amacımız

Siz değerli üyelerimiz tarafından web sitemize erişim esnasında bazı menülerde işlem yapılabilmesi için tarafınızdan bir takım kişisel verilerinizi sisteme girmeniz istenmektedir.

Bu kapsamda tarafınızdan istediğimiz kişisel veriler şunlardır:

 • Üyelik Başvurusu İçin: Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, İkametgah Adresi, e-posta adresiniz, Doğum Tarihi(G/A/Y) Baba Adı,   Anne Adı, Telefon Numarası, Çalıştığı Birim Çalıştığı Kurum , Doğum Yeri, Eğitim Durumu, Mezun Olunan Okul, Mezun Olunan  Bölüm
 1. Kişisel Verilerinizin Korunma Esasları ve Paylaşılma Sınırları

Tarafınızdan talep edilen sınırlı sayıdaki kişisel veriler, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ile veri koruma politikamız çerçevesinde kullanılacak, korunacak ve işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması halinde silinecektir. Bu verilerin sizden talep edilme amacı, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca üyelik işlemlerinizi yürütebilmek ve Derneğimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmektir.

Edindiğimiz kişisel verilerinizin iletilmesi yönünde kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen talepler;

 • Talebin 108 sayılı Sözleşmeye ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesine uygunluğu,
 • Kanuni açık bir zorunluluğa dayanıp dayanmadığı,
 • Demokratik bir toplumda gerekli olma koşullarını taşıyıp taşımadığı,
 • Talebin amacının hukuka uygun ve meşru olup olmadığı, bunun somut biçimde ortaya konup konamadığı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilmesi olup olmadığı,

Unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir. Sayılan unsurların tamamını taşıyan bir veri talebi karşısında, tarafınıza ait verilerin iletilmesi zorunluluğu doğabilecektir.

 • Haklarınız

Verilerinize ilişkin, başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen verilerinizin kapsamını öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi alma, bu verilere erişme ve bunlardan örnek alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında 3. bir kişiye ya da kuruma aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin verilerin paylaşıldığı kişi ya da kurumlara bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini, imha edilmesini isteme haklarınızın olduğunu,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini, imha edilmesini isteme haklarınızın olduğunu,
 • Bu hakkınızı Sakarya, Talatpaşa Blv 113/35, 06230 Altındağ/Ankara adresimize bizzat ya da yazılı şekilde başvurmak suretiyle kullanılabileceğinizi ya da  onkohem1989@yahoo.com.tr  adresimize mail atarak kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız.

            Yukarıdaki metni okudum, anlam ve sonuçlarını anladım.

             Kabul ediyorum.