ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN KANSERLİ HASTALARDA KAÇAK AĞRIYA YÖNELİK UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kanserli hastalarda kaçak ağrının kontrolü ve onkoloji hemşirelerinin yaklaşımlarına ilişkin çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, ülkemizde yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada onkoloji hemşirelerinin onkoloji hemşirelerinin kanserli hastalarda kaçak ağrıya yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya katılmak için lütfen tıklayınız

Araştırmayı Yürüten Kişiler
Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan*
Öğr. Gör. Dr. Elif Sözeri ÖZTÜRK**
Dr. Öğr. Üyesi Kamile Kırca***
*Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
**Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
***Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Önerilen makaleler