Eğitim komisyonu

*Psikoonkoloji hemşireliği çalışma grubu
*Pediatri Hemşireliği çalışma grubu
*Temel onkoloji ve kemoterapi Hemşireliği çalışma grubu
*Kök hücre ve nakil hemşireliği çalışma grubu
*Koruyucu ve erken tanı çalışma grubu
*Meme Bakım Hemşireliği Çalışma Grubu
*Jineonkoloji Hemşireliği Çalışma Grubu
*Radyoterapi Hemşireliği Çalışma Grubu
*Palyatif Bakım Hemşireliği Çalışma Grubu