Olağan Seçimli Genel Kurul

Onkoloji Hemşireliği Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu 13 Aralık 2018 Saat:16.30 da, çoğunluk sağlanamazsa 20 Aralık 2018 Saat:16.30’da Onkoloji Hemşireliği Derneği Genel Merkezinde yapılacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Divan Kurulu seçimi
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması
  4. Çalışma Komisyonları raporlarının okunması
  5. Yönetim Kurulu’nun ibrası
  6. Tüzük değişikliği
  7. 2019-2020 tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü
  8. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış