Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanmalarında Kolaylaştırıcılar Ölçeği

Sayın Katılımcı,
Hemşirelik alanında yapılan araştırma sonuçlarının kullanılması, sağlık bakımının kalitesinin arttırılması ve hemşirelik mesleğinin bilimsel gelişimi açısından önemlidir. Aşağıda linki olan ölçeğin amacı hemşirelik alanında yapılan araştırma sonuçlarının klinikte kullanımı için kolaylaştırıcı etmenlerin belirlenmesidir. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.

https://goo.gl/forms/leoeEh2CQ71G7SXF2

Prof. Dr. Özgül Karayurt
Yard. Doç. Dr. Özlem Bilik
Araş. Gör. Dr. Ayşegül Savcı
Araş. Gör. Dr. Hale Turhan Damar