Radyoterapi Hemşireliği Grubu

Radyoterapi Hemşireliği Grubu tanıtım sayfası

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Radyasyon Onkolojisi alanındaki az sayıda hemşire grubu belirgin bir görev tanımından, klinik uygulama rehberlerinden, standartlaşmış eğitim programlarından, kanıta dayalı uygulamaya olanak verecek yeterli sayıda akademik çalışmadan yoksun olarak çalışmaktadır.

Radyoterapinin onkolojideki yeri çok büyük olmasına rağmen hastalar ve çalışanlar için yeterli miktarda eğitim malzemesi yoktur.

Radyoterapi Hemşireliği Grubu olarak:

  • Bu alanda çalışan hemşirelerin iletişim kurabilmesini sağlamayı
  • Radyasyon Onkolojisi Hemşiresi’nin görev tanımını oluşturmayı
  • Hastalar ve hemşireler için radyoterapi ile ilgili eğitim malzemeleri hazırlamayı
  • Hemşirelik bakımına yönelik klinik rehberler oluşturmayı
  • Radyoterapi Hemşireliği Sertifika Programını oluşturmayı

amaçlıyoruz.

Grup başkanı

Kenan Ören

Gruba katılmak, soru sormak ve tartışmak için forum sayfamıza katılabilirsiniz.

 

Belgeler:

Baş-boyun radyoterapisi ve yan etkileri

Brakiterapi (Vücut içinden radyoterapi)

Lenfödem ve meme egzersizleri

Pediatrik radyoterapi